SlovenčinaEnglishDeutsche Úvod Služby Cenník Zákony Linky Poradňa Kontakt

Vitajte!

Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cúgová    Advokátka JUDr. Andrea Cúgová ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. Po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok bola zapísaná do zoznamu advokátov SAK pod č. 4665 a od 1. 8. 2004 vykonáva nepretržite právnickú prax.

Poskytujeme
    Advokátska kancelária JUDr. Andrey Cúgovej
poskytuje komplexné právne služby v týchto oblastiach
práva:


Kontakt ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Andrea Cúgová
Svätoplukova 28
821 08 Bratislava

Tel: +421/2/ 45 69 17 56
Mob: +421/905 744 634
E - mail: cugova@advokatba.sk


Úvod     Služby     Cenník     Zákony     Linky     Poradňa     Kontakt